• تلفن: 6-88375052
  • ایمیل: mail@Tehrantarak.ir
  • ساعات کاری: 08:00-17:00

آخرین پروژه ها

طراحی و ساخت برجهاي تهران

ساخت دو برج سي طبقه در تهران، فاز 2 شهرك قدس، مشتمل بر 213 واحد آپارتمان مسكوني كه ساخت آنها از سال 1355 شروع و در سال 1371 خاتمه يافته است.

برجهاي تهران

طراحی و ساخت مجتمع تجاري - اداري شفق

ساخت مجتمع تجاري – اداري شفق واقع در تهران، فاز 7 شهرك قدس، در زميني بمساحت 3,266 متر مربع با حدود 35.000 متر مربع زيربناي كل كه ساخت آن از اواخر سال 1381 شروع گردیده است.

مجتمع تجاري- اداري شفق تهران تارک

طراحی و ساخت مجتمع تجاري – اداري آريو

مجتمع تجاري – اداري آريو واقع در تهران، فاز 4 شهرك قدس، در زميني به مساحت 6011 متر مربع با حدود 58897 مترمربع زير بناي كل كه ساخت آن از سال 1384 آغاز و در سال 1393 به پایان رسیده است.

مجتمع تجاري – اداري آريو

زیر مجموعه های شرکت

کیترینگ آریو

مجموعه تالار های قصر آریو

آخرین اخبار تهران تارک

مشتریان می گویند

انجام كليه امور مطالعاتی، مهندسي

انجام كليه امور مطالعاتی، مهندسي و ساخت پروژه های تجاری، اداری، مسکونی (كم ارتفاع و بلند مرتبه)

شهرسازي و زیربنایی

ساخت دو برج سي طبقه در تهران، فاز 2 شهرك قدس، مشتمل بر 213 واحد آپارتمان مسكوني

پروژه های تجاری، اداری

ساخت مجتمع تجاري – اداري آريو واقع در تهران، فاز 4 شهرك قدس، در زميني به مساحت 6011 متر مربع با حدود 58897 مترمربع زير بناي كل كه ساخت آن از سال 1384 آغاز و در سال 1393 به پایان رسیده است.
تهران تارک

مشاركت در سرمايه گذاري

شرکت تهران تارک آماده مشارکت در سرمایه گذاری با افراد و نهاد ها می باشد

زمان بندی دقیق

شرکت تهران تارک زمان بندی دقیق و بهینه در انجام پروژه ها اعمال می نماید

اجراي پروژه‌هاي عمراني

ساخت مجتمع تجاري – اداري آريو واقع در تهران، فاز 4 شهرك قدس، در زميني به مساحت 6011 متر مربع با حدود 58897 مترمربع زير بناي كل
خدمات ما:

انجام كليه امور مطالعاتی، مهندسي

ساخت پروژه های تجاری، اداری، مسکونی (كم ارتفاع و بلند مرتبه)

شهرسازي و زیربنایی

مشاركت در سرمايه گذاري و اجراي پروژه‌هاي عمراني